Movavi Video Editor 2021

Για να φτι?χνω β?ντεο και να μοιρ?ζομαι συναισθ?ματα.

Κ?νοντα? κλικ στο κουμπ?, κατεβ?ζετε τη δωρε?ν ?κδοση του Movavi Video Editor.*

Επιλ?ξτε μια ?κδοση:

Διαισθητικ? πρ?γραμμα δημιουργ?α? β?ντεο. Για να δημιουργ?σετε και να μοιραστε?τε τι? ιστορ?ε? σα?.

Το Movavi Video Editor ε?ναι σχεδιασμ?νο για ?σου? θ?λουν να μοιραστο?ν ε?κολα τα συναισθ?ματ? του? με β?ντεο. Δημιουργ?στε γαμ?λια β?ντεο που ζεστα?νουν την καρδι?, ?μορφα ταξιδιωτικ? κλιπ, αξ?χαστε? ταιν?ε? γενεθλ?ων και οικογενειακ?? ταιν?ε?. Με το λογισμικ? β?ντεο του Movavi, μπορε?τε να φτι?ξετε β?ντεο και να γ?νετε ο σκηνοθ?τη? τη? δικ?? σα? ιστορ?α?.

Στο Movavi Video Editor, κ?θε εργαλε?ο ε?ναι αυτ? που περιμ?νετε να ε?ναι. ?τσι, ακ?μα και αν δεν ?χετε δοκιμ?σει ποτ? να επεξεργαστε?τε β?ντεο σε ?ναν υπολογιστ?, δεν θα χρειαστε?τε π?νω απ? 20 λεπτ? για να κατανο?σετε πω? λειτουργε? το movie editor και να μπορε?τε να κ?νετε επαγγελματικ?? επεξεργασ?ε?. Κατεβ?στε δωρε?ν το πρ?γραμμα δημιουργ?α? β?ντεο του Movavi. Δημιουργ?στε μια ταιν?α για την οπο?α θα ε?στε υπερ?φανοι.

Με το Movavi ε?ναι ε?κολο να ε?στε δημιουργικο? με ενσωμ?τωση υποτ?τλων.

Φ?λτρα, λεζ?ντε?, μεταβ?σει? και ?λλα – Το Movavi Video Editor για τα Windows ε?ναι το πρ?γραμμα δημιουργ?α? β?ντεο που ?χει ?λα ?σα χρει?ζεστε για να κ?νετε τα β?ντε? σα? αξ?χαστα και ?μορφα.

Φ?λτρα

Δοκιμ?στε καλλιτεχνικ? και ?γχρωμα φ?λτρα για να προσθ?σετε μια α?σθηση μαγε?α? στη δημιουργ?α β?ντεο.

Επαγγελματικ?? μεταβ?σει?

Ζωνταν?ψτε την ταιν?α σα? με κινο?μενε? μεταβ?σει?.

Τ?τλοι

Β?λτε κινο?μενου? τ?τλου? για να τον?σετε αυτ? που ?χει σημασ?α περισσ?τερο.

Περικοπ? και στροφ?

Περιστρ?ψτε και περικ?ψτε β?ντεο ?πω? θ?λετε. Αφαιρ?στε τα μα?ρα sidebars.

Intros

Χρησιμοποι?στε ?τοιμα intros για να ξεκιν?σετε την ταιν?α σα? σαν ?να blockbuster.

Μικρ? προσπ?θεια, μεγ?λα επαγγελματικ? αποτελ?σματα

Μεταφορτ?στε αρχε?α για επεξεργασ?α β?ντεο απ? οποιαδ?ποτε συσκευ?

Προσθ?στε τα β?ντεο στο πρ?γραμμα για μοντ?ζ, βελτ?ωση ποι?τητα? και ?χου με μερικ? κλικ.

Χρησιμοποι?στε τα διαισθητικ? εργαλε?α για να μετατρ?ψετε το ακατ?ργαστο υλικ? σε μια εκπληκτικ? ταιν?α.

Αποθηκε?στε το β?ντε? σα? και μεταφορτ?στε το στα κοινωνικ? δ?κτυα απευθε?α? απ? το πρ?γραμμα.

Extra χαρακτηριστικ? για Extra Pizzazz για τη δημιουργ?α β?ντεο.

Κ?ντε την ταιν?α σα? να μοι?ζει με μια αναδρομ? στη δεκαετ?α του 80. Εστι?στε την κ?μερα στα σημαντικ? πρ?γματα. Εξοικονομ?στε χρ?νο επιλ?γοντα? μεταβ?σει?. Κ?ντε ?νωση, περικοπ?, βελτ?ωση ποι?τητα? και ?χου και ακ?μα περισσ?τερα με το λογισμικ? επεξεργασ?α? β?ντεο τη? Movavi για τα Windows.

Movavi Effects Store

Αποκτ?στε εντυπωσιακο?? τ?τλου?, μεταβ?σει?, αυτοκ?λλητα και ?λλο πρ?σθετο περιεχ?μενο που ?χουν δημιουργ?σει επαγγελματ?ε? σχεδιαστ??.

Επιλ?ξτε την ?κδοση του προγρ?μματο? επεξεργασ?α? β?ντεο που σα? ταιρι?ζει καλ?τερα.

Χαρακτηριστικ? και ενσωματωμ?νο περιεχ?μενο

Πρ?γραμμα επεξεργασ?α? β?ντεο για αρχ?ριου?

Movavi Video Editor 2021

Πρ?γραμμα επεξεργασ?α? β?ντεο για του? προχωρημ?νου? χρ?στε?

Movavi Video Editor Plus 2021

Κοπ?, ξ?κρισμα, ?νωση
Δωρε?ν ενημερ?σει? για ?να χρ?νο
Ολοκα?νουργιο? σχεδιασμ?? διεπαφ??
Ταχ?τερη επεξεργασ?α β?ντεο Full HD και 4K
Καλ?θι πολυμ?σων για γρ?γορη πρ?σβαση στα αρχε?α του ?ργου
Προεπισκ?πηση β?ντεο καρ?-καρ? στο χρονοδι?γραμμα
Μ?γιστο? αριθμ?? κομματι?ν ?χου στο χρονοδι?γραμμα 6 99
Ενσωματωμ?να intros, β?ντεο, φ?ντα, μουσικ?, ?χοι Λ?γα Πολλ?
Φ?λτρα, μεταβ?σει?, τ?τλοι Λ?γα Πολλ?
Προχωρημ?νη επεξεργασ?α τ?τλων
Ρυθμιζ?μενη ?νταση φ?λτρου
Επαγγελματικ? επεξεργασ?α κ?νηση? βασικ?ν καρ? για τ?τλου?, επικ?λυψη β?ντεο, αυτοκ?λλητα κλπ.

Movavi Video Editor 2021

Απαιτ?σει? συστ?ματο?
Λειτουργικ? σ?στημα
Microsoft? Windows? XP/Vista/7/8/10 με ενημερωμ?νε? εκδ?σει? κ?δικα και ενημερωμ?να πακ?τα υπηρεσι?ν
Επεξεργαστ??
Επεξεργαστ?? Intel?, AMD? ? συμβατ?? επεξεργαστ?? διπλο? πυρ?να, 1,5 GHz
Κ?ρτα γραφικ?ν
Intel? HD Graphics 2000, NVIDIA? GeForce? series 8 και 8M, Quadro FX 4800, Quadro FX 5600, AMD Radeon? R600, Mobility Radeon? HD 4330, σειρ? Mobility FirePro?, κ?ρτα γραφικ?ν Radeon? R5 M230 ? υψηλ?τερη με ενημερωμ?να προγρ?μματα οδ?γηση?
Οθ?νη
Αν?λυση οθ?νη? 1280 × 768, χρ?μα 32 bit
RAM
512 MB RAM για Windows XP και Windows Vista, 2 GB για Windows 7, Windows 8 και Windows 10
Χ?ρο? στο σκληρ? δ?σκο
800 MB διαθ?σιμο? χ?ρο? στον σκληρ? δ?σκο για εγκατ?σταση, 500 MB για τρ?χουσε? λειτουργ?ε?

* Η δωρε?ν ?κδοση του Movavi Video Editor ?χει του? ακ?λουθου? περιορισμο??: Δοκιμαστικ? περ?οδο 7 ημερ?ν, υδατογρ?φημα για τα β?ντεο και, ε?ν αποθηκε?ετε ?να ?ργο ω? αρχε?ο ?χου, δυνατ?τητα αποθ?κευση? μ?νο τη? μισ?? δι?ρκεια? του ?χου. Μ?θετε περισσ?τερα

Εγγραφε?τε για ν?α και ειδικ?? προσφορ??